Všechny aktuality

Beseda s autorem knihy Zlatodůl Roudný u Vlašimi

aktuality

19.11.2019

Kniha Zlatodůl Roudný u Vlašimi byla poprvé vydána v roce 2001, ale zájemci o problematiku dolování zlata publikaci rychle rozebrali. Proto využijte možnosti zakoupení si druhého doplněného vydání, které přináší nejen nové poznatky, ale také plnobarevné vydání. O tom, že kniha Zlatodůl Roudný má své nezastupitelné místo, pojednává také úvod knihy Ing. Pavla Pešouta níže.

 

V poklidné venkovské krajině pod Blaníkem by dnes jen málokdo tušil někdejší existenci rozsáhlého těžebně průmyslového komplexu evropského významu. Ložisko zlatodolu Roudný leží v Blanické brázdě, na jejíž vznik je vázána celá řada dalších nalezišť rud. Fenomén Blanické brázdy je jedním z nejzásadnějších geologických jevů v Geoparku Kraj Blanických rytířů, který na návrh Českého svazu ochránců přírody Vlašim (ČSOP) uznal v roce 2014 svým rozhodnutím ministr životního prostředí.

Posláním geoparků není jen přispívat k ochraně cenných přírodních a kulturních lokalit, ale také jejich zpřístupňování a interpretace veřejnosti. Protože zlatodůl Roudný je jednou z geologicky a přírodovědně nejvýznamnějších lokalit a zároveň technických památek Podblanicka, věnuje jejímu poznání, dokumentaci a interpretaci ČSOP i Muzeum Podblanicka velkou pozornost.

V současné době ČSOP realizuje rozsáhlý projekt obnovy otevřených písčin na bývalém kalojemu „Danica“, které představují významný biotop řady ohrožených druhů hmyzu, rostlin a hub. Jsou proto součástí zvláště chráněného území, stejně jako štola „Mořic“ je chráněna jako významné zimoviště netopýrů.

Bývalým areálem zlatodolu provede návštěvníka naučná stezka, blíže se o těžbě dozví také v expozicích Domu přírody Blaníku v Kondraci a v muzeu ve vlašimském zámku. Posledním počinem je vydání této knihy z pera největšího místního znalce a nadšence dalšího zpřístupňování zlatodolu pro veřejnost Václava Zemka.

Jménem vydavatelů Vám přeji příjemné čtení a věřím, že kniha Vám bude při objevování památek po dolování zlata na vrchu Roudném dobrým průvodcem.

 

Pavel Pešout

předseda ČSOP Vlašim

 

Poznejme společně, co se změnilo od prvního vydání knihy. Těší se na Vás autor, který bude besedovat s účastníky na své autogramiádě v úterý dne 17. prosince od 17.00 hodin v sále Podblanického ekocentra. Na místě bude možné knihu zakoupit a také si ji nechat podepsat. Těšíme se na vás!

 

Akce se koná za podpory Středočeského kraje.

Autor: Jiří Pavelka
Kategorie: pozvánka
Projekt: Středočeský kraj
Středočeský kraj