Všechny aktuality

Kraj blanických rytířů se představil jako certifikovaná turistická destinace

aktuality

27.11.2019

Předseda Kraje blanických rytířů, z.s. Mgr. Viktor Liška pokřtil 26. listopadu 2019 společně s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou Certifikát oblastní organizace destinačního managementu, který Kraji blanických rytířů udělila národní agentura pro cestovní ruch CzechTourism.
„Kraj blanických rytířů se 10. října oficiálně začlenil do systému destinačních oblastí ČR. Jeho posláním je zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na území Vlašimska, Zručska a Voticka. Kategorizace je pro nás závazkem k naplňování požadovaných kritérií, skýtá také možnost ucházet se o finanční podporu Ministerstva pro místní rozvoj a Středočeského kraje,“ uvedl Viktor Liška.

Křtu certifikátu přihlížela více než padesátka účastníků Fóra cestovního ruchu Kraje blanických rytířů, mezi nimi též ředitel Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje PhDr. Stanislav Dvořák nebo vedoucí produkčního úseku Středočeské centrály cestovního ruchu PhDr. Pavel Dvořák.  

Na Fóru byla představena vize a poslání turistické destinace, zároveň také produkty cestovního ruchu a nabídka destinační kanceláře směřovaná zástupcům měst a obcí, provozovatelům turistických cílů, spolkům a dalším neziskovým organizacím, podnikatelům a jednotlivcům, kteří realizují aktivity v cestovním ruchu. „Fórum vnímáme jako podanou ruku všem, kterým záleží na rozvoji cestovního ruchu a vnímají v něm potenciál pro další rozvoj regionu. Zároveň jde o platformu vhodnou pro získání a výměnu zkušeností,“ vysvětlil Viktor Liška.


Účastníci Fóra cestovního ruchu Kraje blanických rytířů se seznámili s rekonstrukcí zvěstovského zámku. Foto: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.

Hostitelem Fóra byla obec Zvěstov, jejíž starosta Karel Babický provedl účastníky akce zvěstovským zámkem, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí a díky svému příběhu má potenciál stát se v budoucnu vyhledávaným turistickým cílem. Ředitelka Městského kulturního centra Votice Bc. Jaroslava Pokorná hovořila o využití nedávno zrekonstruovaného votického kláštera pro cestovní ruch a komunitní centrum. Aktivity Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice v cestovním ruchu, konkrétně provoz Zámecké kavárny, nabídku ubytovacích kapacit a pořádání společenských akcí, přiblížila vedoucí sociálního úseku organizace Bc. Alena Slavíková. Marie Kahounová informovala o snahách Sboru dobrovolných hasičů Nespery probudit k životu tamní barokní sýpku. Mgr. Kateřina Červenková představila novinky z geoparku Kraj blanických rytířů a seznámila přítomné s výstupy z projektu Hodnocení stavu naučných stezek v Kraji blanických rytířů, během něhož bylo zmonitorován stav 21 naučných stezek a vytvořeno doporučení pro jejich provozovatele, týkající se hlavně stavu a značení stezek a obsahové náplně informačních panelů. RNDr. Jindřich Chmelař, PhD. hovořil o nové poutní stezce Blaník – Říp, kterou realizuje spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů.  Aktivity Asociace turistických informačních center ČR přiblížil její ředitel Pavel Hlaváč. Proč se skutečně vyplatí spolupracovat a zaměřit svou pozornost na cestovní ruch vysvětlil Mgr. Ondřej Špaček ze společnosti KROKEM.


JUDr. Anna van der Weerden při prezentaci projektu Rodinného pivovaru Švihov. Foto: Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.

„Byla to nesmírně motivující zkušenost. Je obdivuhodné, jak je Podblanický region akční a aktivní,“ uvedla na adresu Fóra JUDr. Anna van der Weerden, která na prezentovala projekt vznikajícího česko-holandského Rodinného pivovaru Švihov, který vyrůstá v Němčicích u Lokte.

„Velmi si ceníme kladných ohlasů na Fórum a těší nás zájem o činnost a aktivity našeho destinačního managementu. Ruka ke spolupráci je podaná všem, které zajímá cestovní ruch v Kraji blanických rytířů,“ dodal Viktor Liška.


Případné dotazy zodpoví Mgr. Jana Špačková, manažerka turistické oblasti Kraj blanických rytířů
t: 601 584 778, e-mail: spackova@blanik.net

Autor: Mgr. Jana Špačková
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů