Louňovice pod Blaníkem

HistoriePamátky/ KontaktDalší památkyFotogalerie

HISTORIE

Ves vznikla kolem ženského premonstrátského kláštera, který byl založen v polovině 12. století, pravděpodobně roku 1149, a jehož zakladatelem byl řádový lékař Jindřich. Nejstarší zprávy o klášteru se zachovaly v kronice Jarlocha, jednoho z pokračovatelů kronikáře Kosmy. Celkově je ovšem možno říci, že louňovický klášter patří mezi ty české kláštery, o nichž se nám dochovalo velmi málo zpráv.
V době svého vrcholného rozvoje kolem roku 1400 mu náleželo v okolí Louňovic 23 vesnic, jedna tvrz a jedno městečko. Kromě toho klášter spravoval také rozsáhlý majetek u Soběslavi, který čítal 11 vesnic. Je pravděpodobné, že se klášter podílel v okolí Louňovic na těžbě zlata. Louňovický klášter zanikl na počátku husitských válek.

Jako nejpravděpodobnější datum jeho zničení lze na základě zpráv kronikáře Vavřince z Březové přijmout 23. srpen 1420, kdy husitské oddíly obsadily Blaník. Pravděpodobně tehdy byl klášter nejprve vypleněn a poté vypálen.

Klášter byl již navždy zničen, ovšem vesnice, která okolo něj vznikla, zůstala zachována. Byla poté v držení táboritů a později města Tábora, a to až do roku 1547. Nato se v držení vsi střídali šlechtičtí majitelé, z nichž posledním byl Karel Adam Lev z Říčan, který před svou smrtí v roce 1672 odkázal panství pražskému arcibiskupství, které vlastnilo Louňovice a přilehlé zalesněné dvojvrší Velkého a Malého Blaníku až do poloviny 20. století.
 

PAMÁTKY

Z původního louňovického premonstrátského kláštera se do dnešních dnů dochovalo pouze nepatrné torzo zdiva v ulici Jana Žižky. V její blízkosti se nalézá pomník světoznámého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, který
se v Louňovicích pod Blaníkem narodil v roce 1679.
 

Louňovický zámek stojí na místě tvrze zbudované v druhé polovině 16. století rodem Skuhrovských. Tato tvrz stála s největší pravděpodobností v lokalitě, kde ve středověku bývalo proboštství kláštera. V druhé polovině 17. století je v pramenech již doložen trojkřídlý renesanční zámek s nárožními věžemi. V baroku byl uzavřen do čtvercové dispozice chodbou s pilířovými arkádami. Nad vchodem byl osazen roku 1675 erb tehdejšího arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn pravděpodobně na místě původního farního kostela sv. Václava stojícího mimo areál kláštera. Původní gotická stavba prodělala ve druhé polovině 17. století barokní přestavbu a získala svou dnešní podobu.
 

KONTAKT

 

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Farní muzeum Kondracrománský kostel v KondraciMuzeum včelařství Podblanicka Muzeum a infocentrum v Louňovicích pod BlaníkemFarmapark v Ostrově.
 

FOTOGALERIE: