Jan Dismas Zelenka

16.9 1679 – 23.12.1745

Hudební skladatel barokní hudby Jan Dismas Zelenka se narodil roku 1679 ve staré dřevěné škole v Louňovicích pod Blaníkem manželům Marii a Jiřímu Zelenkovým jako nejstarší z osmi dětí. Byl pokřtěn 16. 10. 1679 v místním kostele Janem Ignácem Komenským, synovcem Jana Ámose Komenského.

Základy hudebního vzdělání získal od svého otce, varhaníka a kantora. Ten synovi umožnil odejít do Prahy a studovat na jezuitském gymnáziu, pro které už také skládal. Působil jako kontrabasista v Praze, roku 1710 odešel do Drážďan, kam byl přijat jako kontrabasista královské kapely, která patřila polskému králi a saskému kurfiřtovi. U drážďanského dvora byl oblíbený. Doprovázel korunního prince na cestě do Itálie, ale výpravu opustil v Rakousku, kde na náklady krále studoval polyfonii a kontrapunkt. V Itálii se seznámil s italskou technikou skladby. V roce 1720 se vrátil do Drážďan, kde prožil zbytek svého života.

Po smrti dvorního kapelníka přebral Zelenka řízení kapely, ale nedočkal se oficiálního jmenování. O šest let později byl v této funkci vystřídán. Král odsunul Zelenku do kostela, kde byl jmenován chrámovým skladatelem. Ale nebylo toto gesto spíše projevem výsměchu než ocenění?

Zbytek svého života prožil v ústraní a osamocen, prý až podivínsky. Zemřel 23.12. 1745 v Drážďanech, kde byl na Štědrý den pochován.
Na tvorbu louňovického rodáka upozornil František PalackýBedřich Smetana studoval jeho dílo v Drážďanech, kde zůstaly uloženy originály Zelenkových skladeb. Ty bohužel z velké části shořely při náletu za 2. světové války.

Jan Dismas Zelenka je více oceňovaný v cizině než v České republice, kde je skoro zapomenut. Tomu přispívá i skutečnost, že neznáme dokonce ani skladatelovu podobu. Přesto se skladby tohoto hudebního velikána hrají po celém světě a obohacují nás o nevšední zážitek. K Zelenkovým 305. narozeninám byl v roce 1984 odhalen pomník. Je z žulového kamene vylomeného na Velkém Blaníku. Pomník najdete ve starší části Louňovic v blízkosti kostela a fary v místě, kde stávala škola, ve které se Zelenka narodil.V místním zámku byl slavnostně otevřen koncertní sál Jana Dismase Zelenky. Zde se každoročně koná Podblanický hudební podzim, kde si můžete poslechnout i Zelenkovy skladby a ponořit se do hudby 17. století.