Miličín - Český lev49°34'41.271'' N  14°39'30.931''E


Silimaniticko - biotitická pararula vytváří na východní straně hřebene Kalvárie malou skálu. Na vrch kalvárie lze vystoupat po křížové cestě od obce Miličín. Český lev se nachází mimo cestu dále na SSV od vrcholu. Deskovitá odlučnost horniny má na svědomí přírodní útvar, připomínající hlavu spícího lva. Hornina je středně až hrubě zrnitá s agregáty biotitu v souvislých páscích s křemennými žilkami. Místy zle pozorovat zvrásnění tmavých a světlých vrstviček. Mnohem lépe lze studovat petrografii pararul i strukturní rysy (provrásnění) na čerstvých blocích hornin, deponovaných na okraji bývalého lomu u lesní cesty mezi IV. a V. zastávkou křížové cesty. Přirozené úložné poměry je možné vidět na odkryvech ve stěnách lomu. Z vrcholu Kalvárie se nabízí úchvatný výhled na více než 10 km širokou depresi Blanické brázdy směrem k Mladé Vožici.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Votice – vápencový lom, vyhlídková kostelní věž, Boží hrob, infocentrum, muzeum, klášter, záchranná stanice pro zvířata; Džbány - durbachit; Jankov – památník bitvy u Jankova, NS, Ratměřice – NS, zámecký park se sekvojovci; Mladá Vožice – hrad Šelmberk (vyhlídková věž, historicko-řemeslné vzdělávací centrum).
Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov
GPS souřadnice  49°34'41.27", 14°39'30.93"
Mapové listy  22-22
Lokalizace  900 m SZ od Miličína
Charakteristika objektu  skála na hřebeni
Přístup k lokalitě  po zelené turistické značce z Miličína
Oblast  české moldanubikum
Regionální členění  monotónní skupina moldanubika
Stratigrafie  svrchní proterozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  metamorfní
Hornina  silimaniticko-biotitická pararula
Geologický význam  regionálně-geologický, geomorfologický
Popis střetů zájmů  lom se nachází v dobývacím prostoru
Stav lokality  dobrý