Čechtice

HistorieČlánkyKontaktHISTORIE

Na východě Podblanicka, tam kde se Kraj blanických rytířů dotýká úpatí Českomoravské vrchoviny, leží Čechtice. Obec je poprvé připomínána v pramenech v roce 1316, kdy byla majetkem rodu vladyků z Čechtic. V období středověku se ve vlastnictví zdejšího panství vystřídalo několik majitelů. Ti vesměs sídlili na zdejší tvrzi, která ovšem zpustla již v 15. století. Stávala v sousedství kostela sv. Jakuba, který je poprvé připomínán v polovině 14. století a svou dnešní barokní podobu získal díky řadě pozdějších přestaveb.

Jistě nejzajímavější postavou spjatou v tomto období s Čechticemi je přímý účastník husitských válek Bohuslav z Čechtic. Ten byl dlouho mylně považován za autora slavného husitského chorálu „Kdož jsú boží bojovníci“. Ačkoli tomu tak není, přesto se významně zapsal do dějin českého písemnictví, a sice jako iniciátor vzniku známého Jenského kodexu z přelomu 15. a 16. století.

V roce 1404 jsou Čechtice poprvé připomínány jako městečko, které jeho šlechtičtí majitelé v průběhu následujících staletí nadali mnoha právy. Roku 1580 zakoupil Čechtice rytíř Štěpán Střela z Rokyc. Ten byl současně majitelem nedalekého Křivsoudova, takže oba své statky spojil a spojeny zůstaly s malými přestávkami až do počátku 19. století. Rod Střelů z Rokyc vlastnil Čechtice do bitvy na Bílé hoře, kdy jim byly za účast na stavovském povstání roku 1622 zkonfiskovány. Městečko poté získal rod pánů z Halleweilu pocházející ze Švýcarska. Během třicetileté války byly Čechtice často sužovány vojáky procházejících armád, mimo jiné zde v roce 1644 mnoho škod napáchali vojáci císařského generála Götze, který v březnu následujícího roku zahynul v bitvě u Jankova. Jan Šebastián hrabě von Halleweil nechal v Čechticích vybudovat v letech 1656 až 1658 zámek.

V následujících staletích se v držení Čechtic vystřídali další významné šlechtické rody, např. hrabata z Trautsonu či hrabata Palmové a od roku 1844 pak knížata z Auerspergu.
Na domě čp. 6 je pamětní deska významného vlastence, spisovatele, novináře a vojáka Ferdinanda Čenského, který se v Čechticích v roce 1829 narodil. Ten mimo jiné letech 1873 až 1880 vyučoval českému jazyku i budoucího následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.

V bezprostředním sousedství Čechtic se nachází zámek Růžkovy Lhotice, který je spjat s osobou hudebního skladatele Bedřicha Smetany. V současnosti v něm sídlí pobočka Muzea Podblanicka.

ČLÁNKY


KONTAKT