Čechtice

HistorieČlánkyKontakt

 

O OBCI

Čechtice jsou historickým i současným centrem oblasti, pro kterou zprostředkovávají řadu služeb, například lékaře, školu a další.
Jsou jedním z iniciátorů vzniku sdružení obcí mikroregionu Želivka, ležícího ve východní části okresu Benešov. Jsou největší obcí mikroregionu, patří k nim i čtrnáct osad – Krčmy, Palčice, Sudislavice, Zhoř, Dobříkovice, Staré a Nové Práchňany, Růžkovy Lhotice, Malá Paseka, Černičí, Nakvasovice, Jeníkov, Otročice a Jizbice.
V Čechticích je k vidění barokně přestavěný kostel sv.Jakuba Staršího, renesanční radnice či barokní zámek. Zajímavý je ale například i zámeček v Růžkových Lhoticích, kde trávíval prázdniny Bedřich Smetana a dnes slouží v sezóně jako jeho muzeum.

HISTORIE

Na východě Podblanicka, tam kde se Kraj blanických rytířů dotýká úpatí Českomoravské vrchoviny, leží Čechtice. Obec je poprvé připomínána v pramenech v roce 1316, kdy byla majetkem rodu vladyků z Čechtic. V období středověku se ve vlastnictví zdejšího panství vystřídalo několik majitelů. Ti vesměs sídlili na zdejší tvrzi, která ovšem zpustla již v 15. století. Stávala v sousedství kostela sv. Jakuba, který je poprvé připomínán v polovině 14. století a svou dnešní barokní podobu získal díky řadě pozdějších přestaveb.

Jistě nejzajímavější postavou spjatou v tomto období s Čechticemi je přímý účastník husitských válek Bohuslav z Čechtic. Ten byl dlouho mylně považován za autora slavného husitského chorálu „Kdož jsú boží bojovníci“. Ačkoli tomu tak není, přesto se významně zapsal do dějin českého písemnictví, a sice jako iniciátor vzniku známého Jenského kodexu z přelomu 15. a 16. století.

V roce 1404 jsou Čechtice poprvé připomínány jako městečko, které jeho šlechtičtí majitelé v průběhu následujících staletí nadali mnoha právy. Roku 1580 zakoupil Čechtice rytíř Štěpán Střela z Rokyc. Ten byl současně majitelem nedalekého Křivsoudova, takže oba své statky spojil a spojeny zůstaly s malými přestávkami až do počátku 19. století. Rod Střelů z Rokyc vlastnil Čechtice do bitvy na Bílé hoře, kdy jim byly za účast na stavovském povstání roku 1622 zkonfiskovány. Městečko poté získal rod pánů z Halleweilu pocházející ze Švýcarska. Během třicetileté války byly Čechtice často sužovány vojáky procházejících armád, mimo jiné zde v roce 1644 mnoho škod napáchali vojáci císařského generála Götze, který v březnu následujícího roku zahynul v bitvě u Jankova. Jan Šebastián hrabě von Halleweil nechal v Čechticích vybudovat v letech 1656 až 1658 zámek.

V následujících staletích se v držení Čechtic vystřídali další významné šlechtické rody, např. hrabata z Trautsonu či hrabata Palmové a od roku 1844 pak knížata z Auerspergu.
Na domě čp. 6 je pamětní deska významného vlastence, spisovatele, novináře a vojáka Ferdinanda Čenského, který se v Čechticích v roce 1829 narodil. Ten mimo jiné letech 1873 až 1880 vyučoval českému jazyku i budoucího následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.

V bezprostředním sousedství Čechtic se nachází zámek Růžkovy Lhotice, který je spjat s osobou hudebního skladatele Bedřicha Smetany. V současnosti v něm sídlí pobočka Muzea Podblanicka.

PAMÁTKY

Mezi dominanty obce patří kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1350. Jeho nynější barokní vzhled vzešel při přestavbě v 18. století. Jedná se o jednolodní stavbu s trojbokým presbytériem, v němž je umístěn hlavní oltář s rokokovými sochami andělů, nástavcem v podobě Boha Otce a obrazem sv. Jakuba. V lodi kostela se nacházejí oltáře Panny Marie s obrazem Madony signovaným Chrudíček-Němeček 1898, a sv. Luitgardy s kopií obrazu od Petra Brandla z kostela v Sedlci. Na jižní straně lodi se nachází oltář sv. Jana Nepomuckého se sochou světce od neznámého autora. Interiér kostela zdobí ještě barokní socha sv. Floriána, patrona hasičů. Všechna umělecká díla byla s ohledem k několikanásobnému vyloupení kostela nahrazena kopiemi.

U kostela se nachází další navštěvovaná památka, a to zvonice z roku 1351. Je stejně, jako kostel, barokně přestavěná.
Čechtické náměstí zdobí renesanční radnice, která stojí na jeho jižní straně. Byla postavena v roce 1606 a upravena v 19. století. Dodnes je sídlem obecního úřadu, avšak v přízemí naleznete drobné provozovny.

Na náměstí se dále nachází barokní zámek.

Jedná se o barokní trojkřídlou jednopatrovou budovu s průjezdem a balkónem uprostřed středního křídla. Střední křídlo, východní křídlo a část západního křídla snad vznikly v první etapě výstavby zámku. Zbývající část západního křídla je raně barokní a byla postavena později. Místnosti v přízemí jsou klenuty valeně s lunetami. Nádvorní strany křídel zdobí arkády. Nádvoří je na severní straně uzavřeno zdí s branou v jejímž štítě je datace stavby. Střechu středního křídla zdobí v ose věžička s hodinami.

Mezi známé pamětihodnosti patří i kopie barokních soch českého patrona sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, a také socha Panny Marie z roku 1900.

Mezi slavné rodáky patří Ferdinand Čenský, vlastenecký novinář a spisovatel, důstojník rakouské armády. Jedná se o zvláštní, ale skutečnou kombinaci. Svými pracemi se zařadil k elitě českého vlasteneckého života. Je pochován v Praze na Olšanských hřbitovech, kde leží mezi dalšími českými vlastenci.

TIPY NA VÝLETY

  • Zámek Čechtice - v obci

  • Zámek Růžkovy Lhotice - Muzeum Podblanicka, do 5 km                 

  • Cyklistika  - č. 0070 Lesáky -> Pravonín ->Čechtice                       - č. 0071 Čechtice ->Trhový Štěpánov                                 ->Český Šternberk                                                   - č. 0084 Dolní Kralovice -> Hořice ->Studený                                     ->Čechtice.
  • Pěší turistika -  žlutá turistická značka Načeradec -> Jizbice -> Čechtice                               ->Růžkovy  Lhotice -> Děkanovice                                -> Dolní Kralovice

ČLÁNKY


KONTAKT