Veliš

HistorieKontaktFotogalerie


 

HISTORIE

Jméno vesnice Veliš se objevuje poprvé v historických pramenech v roce 1350, kdy byla zdejší farní osada zapsána jako součást štěpánovského děkanátu. Od nejstarších dob byla ves rozdělena mezi více vlastníků. Část patřila k vlašimskému panství, jehož majitelé měli patronátní právo nad zdejším kostelem sv. Josefa. Ve 14. století tak byl patronem zdejšího kostela mimo jiné i pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Část Veliše byla v majetkovém držení drobné šlechty, která sídlila v okolí, například v Nesperách či Ostrově.Rod rytířů z Nesper, který v Nesperách vybudoval tvrz, jejíž pozůstatky se dodnes zachovaly v základech barokního špýcharu tvořícího dominantu této krásné vísky, odprodal své zdejší statky včetně svých majetků ve Veliši na počátku 16. století rodu Chobotských z Ostředka, který vlastnil také vsi Tehov a Chotýšany.

Po vymření rodu Chobotských v roce 1680 se v následujících desetiletích střídali ve vlastnictví Nesper a Veliše různí šlechtičtí majitelé až do roku 1693. Tehdy zdejší majetky zakoupil vlastník Vlašimi Helmhard Kryštof hrabě z Weisenwolfu a připojil je k vlašimskému panství. Jistě nejvýznamnější stavební památkou Veliše je kostel sv. Josefa. Ten stojí na místě původního středověkého kostela, o jehož podobě téměř nic nevíme. Svou dnešní podobu získal během rozsáhlé přestavby, kterou iniciovala v sedmdesátých letech 18. století kněžna Marie Josefa z Trautsonu, provdaná za tehdejšího majitele vlašimského panství knížete z Auerspergu.

KONTAKT


 

FOTOGALERIE: