Křivsoudov

HistorieČlánekKontaktFotoHISTORIE

Nejstarší dějiny obce Křivsoudov přesně neznáme. Snad jsou spojeny s postavou vladyky Křivosuda, který byl popraven roku 1130 pro podezření z účasti na spiknutí proti knížeti Soběslavovi, ale to je pouze domněnka.
První písemnou zmínku v pramenech nacházíme datovanou rokem 1276, kdy byl majitelem Křivsoudova purkrabí Pražského hradu Oldřich z Říčan. Asi právě on nechal na konci 13. století vystavět zdejší kostel Narození Panny Marie, který byl v pozdějších staletích několikrát stavebně upraven a do dnešních dnů si podržel svou barokní podobu. Páni z Říčan také zbudovali v Křivsoudově hrad. Ten byl velkoryse přestavěn ve 14. století, kdy bylo panství v majetku pražského arcibiskupství. Již v polovině 16. století je však uváděn v pramenech jako pustý, v roce 1770 byla z jeho pozůstatků vybudována barokní sýpka a také ta zanikla na počátku 20. století. Na místě, kde se tyčil ve středověku křivsoudovský hrad, dnes stojí Sokolovna.

Během husitských válek se Křivsoudov dostal zpět do držení šlechty. Z mnoha rodů, které se v jeho vlastnictví postupně vystřídaly, připomeňme alespoň některé. V letech 1436 až 1547 to byli mocní Trčkové z Lípy. Ti prodali panství Jindřichu Kekulemu ze Stradonic a to se následně dostalo do držení Střelů z Rokyc, kteří mimo jiné vlastnili i nedaleké Čechtice. Štěpán Střela z Rokyc nechal vystavět před rokem 1588 v Křivsoudově renesanční zámek, který sloužil jako vrchnostenské sídlo až do roku 1715, kdy vyhořel. V 19. století byl adaptován spolu s přilehlým dvorem pro bytové účely a do dnešních dnů se ze zámku dochovaly pouze pozůstatky průčelního křídla.
Z Křivsoudova pochází rodina Beladů, jejíž příslušníci se na počátku 20. století proslavili jako výborní a uznávaní stavitelé. Ing. Bohumil Belada vypracoval spolu s profesorem Listem v roce 1926 první projekt podzemní dráhy pro Prahu, který sice nebyl realizován, ale byl přímým předchůdcem dnešního pražského metra.

ČLÁNKY


KONTAKTFOTOGALERIE