Ratměřice

HistorieSakrální památkyNaučné stezkyKontaktSlužbyFotogalerie/ Další zajímavostiHISTORIE

Nejstarší dějiny Ratměřic jsou spjaté s ženským premonstrátským klášterem v Louňovicích pod Blaníkem, který byl založen v polovině 12. století. V majetku tohoto kláštera zůstaly až do jeho zániku na počátku husitských válek v roce 1420. V následujících letech pak sdílely osud některých dalších bývalých klášterních vsí, staly se totiž až do roku 1547 majetkem města Tábora. Následně je držel rod Skuhrovských ze Skuhrova a v roce 1601 zakoupil Ratměřice Jan Vostrovec z Královic, majitel vlašimského panství, ke kterému byly připojeny až do roku 1665. V tomto roce si rozdělili rodové majetky mezi sebou příslušníci rodu z Talmberka. Ratměřice připadly Rudolfu z Talmberka.

Do dějin obce se nesmazatelně zapsalo jedno z nejvýznamnějších vojenských střetnutí třicetileté války, které se odehrálo 6. března roku 1645 ve zdejším kraji a do historie vstoupilo pod názvem bitva u Jankova. Ratměřice byly v průběhu bojů a následného pustošení kraje spáleny a zničeny i s kostelem. Celé tři roky zůstaly zcela neobydlené. Tehdejší majitelé panství Talmberkové pak založili ve vsi panský dvůr, ke kterému připojili některé pusté majetky. Rudolf z Talmberka prodal roku 1702 jankovské panství Janu Antonínu Kořenskému z Terešova, který byl v roce 1706 povýšen do hraběcího stavu a dal v Ratměřicích vystavět nový zámek.

V průběhu 18. a 19. století byly Ratměřice v držení nejrůznějších majitelů, až ve 20. a 30. letech 19. století postupně skoupila panství hraběnka Jindřiška Chotková a panství se tak dostalo do držení rodu Chytků z Chotkova a Vojnína. Ti postupně stavebně upravili zdejší zámecký areál a ten tak získal svou dnešní novorenesanční podobu. Současně u zámku zvelebili zdejší zámecký park. Mimo jiné zde kupříkladu nechali vysadit také nejpozoruhodnější stromy tohoto parku – dva sekvojovce obrovské. Jde o největší sekvojovce v českých zemích, jejich výška činí více jak 40 metrů a obvod jejich kmene je téměř 5 metrů. Zajímavou součástí parku byla také bronzová socha Budhy, která je v současnosti umístěna v interiéru zámku.

Součástí zámeckého areálu je i půvabný, původně románský kostelík sv. Havla, přestavěný do dnešní podoby v polovině 19. století.
Dobrým příkladem spolupráce obce s občany je také velmi zajímavě koncipovaná naučná stezka v obci, jejíž příběh je podáván na jednotlivých zastaveních formou komiksu umístěného na panelech ve zručně zpracovaných dřevěných stojanech. Stezka se během příštích let dočká ještě rozšíření, ale již nyní stojí díky své originalitě za návštěvu. Obec Ratměřice je součástí svazku obcí Mikroregion Džbány.


Zámecký park
Dominantu zámeckého parku v Ratměřicích tvoří dva sekvojovce. Nechal je vysadit hrabě Chotek, majitel panství. První živé větve vyrůstají ve výšce 12 m, výška koruny je 32 m. Koruny jsou souměrné, ve spodní části spíše válcové, výše přecházejí v kužele. Kmen se k bázi souměrně rozšiřuje. Stromy rostou velmi rychle a pravidelně plodí. Mají měkkou, velmi tlustou kůru skořicové barvy, šupinaté, úzce trojboké, kýlnaté, zašpičatělé listy rostoucí ve šroubovici a vejcovité, asi 5 - 7 cm dlouhé, silně zdřevnatělé šišky. Stromy výrazně převyšují ostatní stromy v parku, takže při příjezdu do Ratměřic od východu vidíme vrcholy obou sekvojovců čnít jako věže. Druh pochází ze Sierry Nevady v Kalifornii.

Ve vlasti tento druh dorůstá až přes 100 m výšky a stáří kolem 3000 let. Ratměřické sekvojovce mají výšku přes 45 m, stáří odhadujeme kolem 150 let a jsou největší v České republice.
Při odborném výzkumu se v ratměřickém parku určilo celkem 29 jehličnatých a 60 druhů listnatých stromů nebo keřů. Rostou v něm např. japonské jedle mikko a jedle Veitchova, překrásná jedle kavkazská či zajímavý Drh Jinan dvoulaločný, který je jedním z nejstarších rostlinných druhů vůbec. Roste zde i vzácný smrk východní, pocházející z Malé Asie.


Sakrální památky

  • Otevřený kostel sv. Havla v Ratměřicích
V Ratměřicích si můžete prohlédnout místní kostel. Ten je otevřený od května do září od 10 do 18 hodin, takže se můžete seznámit s jeho historií, shlédnout interiér s odhalenými gotickými malbami, nebo jen tak spočinout v kostelní lavici.
 

Naučné stezky

  • Pokračování naučné stezky k tématu bitvy u Jankova
Naučná stezeka vznikla prodloužením stezky „Po stopách bitvy u Jankova“. Již existující trasa byla prodloužena až do obce Ratměřice – vznikl tak ucelený okruh a návštěvníci si mohou lépe vybrat trasu dle svých možností. V Ratměřicích a okolí má stezka 3 zastavení - u studánky sv. Anny, poblíž kříže pod kaštany u samoty "Habrovka" a na návsi v Ratměřicích. V obci jsou nainstalovány i dodatkové tabulky, které upozorní návštěvníky na další zajímavá místa. Stezka vás seznámí originální formou s příběhem místního sedláka Oneše a jeho nelehkým životem v době bitvy.
  •  Hasičská expozice v Ratměřicích
Hasičská expozice zdejšího sboru dobrovolných hasičů byla vystavěna rovněž v roce 2009 jako součást projektu "Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice". Tento projekt byl spolufinancovám EU z programu Leader skrze místní akční skupinu. V rámci akce byla vybuvána expozice hasičské a obecní historie, přestavěna garáž pro zásahové vozidlo a vznikla klubovna SDH. Expozice se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. Interiér muzea je přístupný do domluvě, u vstupu do expozice jsou telefonní čísla na osoby, které vám umožní vstup. Hlavní postavou malého muzea v Ratměřicích je místní sedlák Oneš (s ním se setkáte už při procházce naučnou stezkou), kterému hoří domek. Ale místní hasiči to jistě zvládnou, mají přeci krásnou starou stříkačku.

KONTAKTSLUŽBYDalší zajímavosti v nejbližším okolí: Ratměřice - zámecký parkJankovZvěstov.


FOTOGALERIE: