O geoparku

Vítejte v geoparku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. V jeho srdci tyčí se zalesněné dvojvrší Velkého a Malého Blaníku, které dalo celému kraji jméno. Na vrcholku Velkého Blaníku, v místech kde dnes stojí rozhledna, která skýtá návštěvníkům romantický pohled na zdejší krajinu, jsou pozůstatky keltského hradiště, jehož historie sahá až do 5. století před naším letopočtem. Velký Blaník je však znám především díky pověsti o spícím vojsku, jejíž kořeny sahají do 15. století. V 19. století se stala tato pověst i hora Blaník jedním z českých národních symbolů.

Jedná o oblast geologicky velmi zajímavou a pestrou, vhodnou pro geoturistiku. proto v roce 2014 získalo toto území titul národní geopark. Geologický podklad Kraje blanických rytířů tvoří z velké části moldanubikum, které je nejstarším stavebním kamenem Českého masívu - okna do geologických základů střední Evropy. Návštěvníci geoparku proto mají možnost poznat na řadě lokalit skutečný geologický základ našeho území. Přečtěte si celý příběh geoparku.

Ke Kraji blanických rytířů neodmyslitelně patří městečka, vesnice a samoty, které si dodnes zachovaly svůj původní ráz typický pro střední Čechy. Jsou součástí půvabné mozaiky krajiny doplněné řekou Blanicí, celou řadou potoků, rybníků a rybníčků, lesy, remízky, poli a loukami. Na romantické vzezření Podblanicka má velký vliv i množství drobných sakrálních objektů, kapliček, křížků a zvoniček, které jsou rozmístěny v krajině.