Živá příroda

                       -  CHKO Blaník
                       -  PP V Olších
                       -  PR Podlesí
                       -  PP Na Ostrově
                       -  PR Velký Blaník
                       -  PR Malý Blaník
                       -  PP Částrovické rybníky
                       -  PP Rybník Louňov
                       -  PCHP Křížovský lom
                       -  Památné stromy v CHKO Blaník
                       -  Přírodní park Džbány Žebrák

                        -  Mokřady
                        -  Lesní lokality
                        -  Sady, stromy
                        -  Stepi
                        -  Ostatní
Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka je program zastřešující ochranu přírodních a kulturních památek na Podblanicku prostřednictvím věcných práv, následnou péči o ně, propagaci památek a jejich ochrany.

"Cílem spolku je ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství Podblanicka zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům a stavbám."


Více informací o Pozemkovém spolku pro přírodu a památky Podblanicka se dozvíte ZDE

Mokřady:

 

Lesní lokality:

Sady, stromy: 

Stepi:

Ostatní: