Džbány durbachit typ Čertovo břemeno49°39'21.359''N  14°41'54.819''E


Výchozy tvořící skalky ve strmém svahu hřbetu Džbány, oddělujícího Blanickou brázdu od Benešovské kotliny. Přiblížíte se k nim po žluté turistické značce z Kališť. Skalky a výchozy tvoří tmavý durbachit (syenit), který vznikl v nejmladších fázích hlubinných aktivit středočeského plutonického komplexu (před 343±6 mil. lety). Hornina je složena z draselných živců (tvoří vyrostlice až 3 cm velké), amfibolu a biotitu. Durbachitem pronikají mladší mírně subhorizontální a mírně ukloněné žíly aplitu mocné 5 až 200 cm s turmalínem. Charakteristické jsou zaoblené hrany skalních výchozů a balvanů vzniklé zvětráváním.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Jankov – památník bitvy u JankovaRatměřice – NS, zámecký park se sekvojovci, Votice – vápencový lom , vyhlídková kostelní věž, Boží hrob, muzeum, klášter, záchranná stanice pro zvířataMiličín – Český lev.Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov
GPS souřadnice  49°39'21.36", 14°41'54.82"
Mapové listy  23-11
Lokalizace  5 km SV od Votic
GPS  N49°37.809' E14°51.806'
Charakteristika objektu  skalky ve svahu v lese
Přístup k lokalitě  po žluté turistické značce z Kališť
Oblast  Středočeský pluton
Regionální členění  středočeský plutonický komplex
Stratigrafie  paleozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  plutonický
Geologický význam  regionálně-geologický význam (mapování), geomorfologický
Stav lokality  dobrý