Farma Blaník, Ostrov

                 

      

Kompletní metodiku a vysvětlení piktogramů naleznete ZDE.


Uživatelský popis objektu
Vstup

Farma se nachází na konci obce. Vstup do areálu je přes vrata (otevřeny v době provozu restaurace), jinak se vstupuje přes vrátka (šířka 67 cm), vrátka jsou jednokřídlé, masivní, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Po vstupu do areálu se vpravo od hlavní brány nachází objekt pro ubytování, přístup k objektu je po cestě z kostek (podélný sklon 4%) Dveře do objektu jsou částečně prosklené, jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky, směrem do chodby.

Ubytování

Po té se dostanete do chodby společné pro všechny apartmány, naproti hlavnímu vchodu se nachází apartmán nejvíce přizpůsobený pro handicapované. Vstup do apartmánu je přes jednokřídlé, masivní dveře (šířka 80 cm) otevírané mechanicky směrem dovnitř. Dveřmi se dostanete do chodby apartmánu (šířka 130 cm, hloubka 200 cm), přímo proti dveřím se nachází koupelna s WC a sprchou. Dveře do koupelny jsou jednokřídlé, masivní (šířka 70 cm) otevírané mechanicky směrem dovnitř. Koupelna je 270 cm široká a 190 cm hluboká. Vlevo ode dveří se v koupelně nachází umyvadlo s pákovou baterií. Přístup k záchodové míse z pohledu od vstupu je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísa není vybavena madly. Vpravo z pohledu ode dveří se nachází sprcha. Sprchovací plocha je otevřená (šířka sprchovacího stání je 100 cm, hloubka je 100 cm). Přístup k sprchovací ploše je zepředu (šířka 100 cm) Baterie sprchy je páková ve výšce 120 cm (vzdálenost od rohu je 28 cm) Ve sprše není umístěno sedátko, je zde možnost zapůjčení sprchovací židle.
 

Interiér

Restaurace se nachází naproti hlavní bráně do areálu, přístupová cesta je z kostek (maximální podélný sklon 10 %). Dveře do restaurace jsou dvoukřídlé, částečně prosklené (šířka hlavního křídla je 74 cm, šířka vedlejšího křídla je 78 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Hygienické zázemí

WC se nachází za barovým pultem.  Za barem se dostanete jednokřídlými, masivními dveřmi do chodby (šířka 73 cm, hloubky 380 cm). Bezbariérové WC je na protější straně této chodby.  Dveře na WC jsou jednokřídlé, masivní (šířka je 80 cm), dveře se otevírají mechanicky směrem ven. Na vnitřní straně dveří je osazeno madlo. Kabina WC (šířka 280 cm, hloubka). Přístup k záchodové míse z pohledu od vstupu je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 123 cm). Na stěně u toaletní mísy je umístěno šikmé pevné madlo (ve výšce 79 cm až 89 cm, délka madla je 29 cm), druhé madlo chybí. Před záchodovou mísou je umístěno umyvadlo s pákovou baterií (umyvadlo je ve výšce 84 cm) Je zde také sklopný přebalovací pult. Kabina WC je průchodná směrem ven. Dveře ven jsou jednokřídlé, masivní (šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř kabiny. Na vnitřní straně dveří je umístěno madlo.

Vnější vchod do bezbariérového WC je přes rampu. Minimální šířka rampy je 72 cm, sklon rampy je proměnlivý (20 % na délce 130 cm, 19 % na délce 50 cm). Přede dveřmi je rampa beze sklonu (délka 100 cm, šířka 100 cm). Tato rampa vede do prostoru zahradní restaurace a dále do farma - parku
 
Farma - park je přístupný z parkoviště pro ubytované hosty. Přístup do pokladny je přes zatravněnou plochu. Dveře do pokladny jsou částečně prosklené, jednokřídlé (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přede dveřmi vedoucími z pokladny do farma - parku se nachází 1 schod (vysoký 11 cm, hluboký 30 cm). Celý prostor farma - parku je zatravněný bez zpevněných cest.
 

Parkování

U objektu jsou dvě možnosti parkování. První možností je parkovat na parkovišti pro návštěvníky restaurace a farma - parku. Toto parkování není vhodnou volbou pro handicapované, k objektu je z tohoto parkoviště přístup přes zatravněnou cestu ve spádu. Druhá možnost parkování je parkoviště pro ubytované. Toto parkoviště se nachází přímo za objektem farmy, parkuje se na hliněném povrchu beze sklonu. Cesta dovnitř areálu dále pokračuje po asfaltu (sklon podélný do 19%), dále cesta navazuje na kostky s velkými spárami.


Kontakt:

Farma Blaník, Ostrov 1, Louňovice pod Blaníkem

Email: farma@farmablanik.cz
www.farmablanik.cz


Fotogalerie: