Jinošovské lomy49°40'50.566'' N  14°54'6.415''E


K opuštěným lomům se dostanete po silnici z Vlašimi na Kondrac a dále po lesní cestě. Návštěvu lze spojit s vycházkovou trasou Jinošovským údolím (Vorlinská alej – kaskáda rybníků – statek Skalkov) nebo cestou po cyklotrase Vlašimské aleje. Jinošovské ložisko je tvořeno dvěma čočkami krystalického vápence, které obklopují pararuly moldanubika. V jinošovských lomech lze najít minerály vzniklé při kontaktu vápence s křemennými žilami. Jedná se především o vesuvian (až několik cm velké, hnědě zbarvené stébelnaté agregáty nebo sloupcovité krystaly pokryté povlakem grafitu). Dále je zde popsán výskyt wollastonitu, diopsidu, grossularu, pyrhotinu a fluoritu.

Mimo minerály kontaktní zóny lze v lomových stěnách vidět také kalcitové žíly. V obou lomech můžeme pozorovat krasové jevy. Jedná se především o různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní činností vody. Největší otevřená jeskyňka se nalézá v jižní stěně „Malého lomu" a má rozměry 0,8 m x 1 m x 1,5 m. V minulosti se zde nalézaly i větší dutiny dokonce s krápníkovou výzdobou. Podlehly však těžbě krystalického vápence.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: poutní místo Loreta, vrch Spravedlnost – vyhlídka na VlašimVlašim – zámek a parkMuzeum PodblanickaparaZOO, Velký BlaníkMalý BlaníkKaňon Brodce,  Farní muzeum Kondracrománský kostek v Kondraci.Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov
Mapové listy  23-11
Lokalizace  3 km J od Vlašimi
GPS  N49°40´50.02´´ E14°54´07.03´´
Charakteristika objektu  opuštěné lomy
Přístup k lokalitě  po silnici a lesní cestě
Oblast  pestrá skupina moldanubika
Regionální členění  Český masiv - pestrá skupina moldanubika
Stratigrafie  svrchní proterozoikum až paleozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  sedimentární, metamorfní, krasový
Hornina  krystalický vápenec
Geologický význam  regionálně-geologický význam (mapování)
Popis střetů zájmů  využívaný zdroj pitné vody z vrtu ve dně „Velkého lomu”
Stav lokality  těžba ukončena v roce 1963, lomy jsou zarostlé vegetací