Klučov – profil bulánskými vrstvami

Opuštěný lom se nachází 5 km severovýchodně od Českého Brodu na severním okraji Klučova u silnice na Poříčany. Lokalita leží zhruba 2 km od východní hranice blanické brázdy. Ve stěnách lomu jsou odkryty uloženiny bulánských vrstev českobrodského souvrství. Špatně vytříděný brekciovitý charakter sedimentů odráží rychlý výzdvih východního okraje brázdy a s ním spojený zvýšený přínos hrubého materiálu do sedimentační pánve. Sedimenty jsou tvořeny jílovito-písčitou základní hmotou (matrix), obsahující až 30 cm velké ostrohranné kameny a bloky zvětralých kouřimských rul z okolí brázdy a ojediněle poloostrohranné až dobře zaoblené valouny křemene. Brekcie na prvý pohled působí neuspořádaným dojmem. Při detailnějším pozorování však lze najít náznaky uspořádání sedimentů do vrstev o mocnosti decimetrů až metrů. Místy jsou do hrubých uloženin vloženy několik decimetrů mocné čočkovité polohy pískovce. Sedimenty se ukládaly ve formě gravitačních proudů stékajících po povrchu aluviálních kuželů, lemujících východní zlomový svah blanické brázdy.

 

Mapa:

 

Fotografie:

Klučov, bulánské vrstvy, stáří spodní perm. Ve stěnách opuštěného lomu jsou odkryté špatně vytříděné sedimenty bulánské brekcie.

 

Z publikace Jaroslav Kadlec: Blanická brázda, 2017. Tato publikace a tyto webové stránky vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.