Malý Blaník49° 37.644''N  014° 51.904'' E


Přes vrchol malého Blaníku vede schůdná cesta, červená turistická značka a také naučná stezka Malý Blaník  - Podlesí (5,5 km, 9 zastavení). Na lokalitě jsou přirozené výchozy (mrazové sruby) a suťová pole tzv. blanické ortoruly. Bloky ortoruly byly využity pro stavbu poutní kaple Sv. Maří Magdalény těsně pod vrcholem.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Velký BlaníkMuzeum v Louňovicích pod BlaníkemKaňon BrodceKřížová HůraHříva a Jinošovské lomy.


Foto: Bučina na suťovišti
Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov
Katastrální území  Louňovice pod Blaníkem
Mapové listy  2311, 23112
Lokalizace  vrcholová část kóty 580 Malý Blaník, JV od Louňovic a JJZ od Velkého Blaníku.
GPS  N49°37.809' E14°51.806'
Charakteristika objektu  zalesněná vrcholová část Malého Blaníku se skalními výchozy na j.a jJV svahu
Přístup k lokalitě  - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Oblast  české moldanubikum
Regionální členění  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie  proterozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  gravitační, metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina  blanická ortorula
Geologický význam  regionálně-geologický význam (mapování)
Stupeň ochrany  přírodní rezervace
Střety zájmů  Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality  dobrý