Načeradec

HistoriePamátkyKontaktFotogalerie


 

Historie a založení obce Načeradec

Roku 1848 panství Načeradec, kraj Kouřímský. V latinských textech Naczeratha, Naczeradecium; v německých Natzehradetz.
V krásné hornaté krajině asi půl hodiny chůze od památné hory Blaník se rozkládá městečko Načeradec, které patří mezi nejstarší v kraji mezi Blaníkem a Táborem. Zakladatelem je vladyka a vůdce Načerad, který je připomímán již roku 1126 jako posel knížete Soběslava k císaři Lotharovi. Načeradec padl 25.dubna 1142 v bitvě u hory Vysoké, blíže nynější Kutné Hory. Potomci Načeradovi se zvali Vítkové a používali jmen dle svých sídel tak jako Vítek z Prčice roku 1169.

Obec leží na svahu při potoku Brodec. Při bitvě u Jankova roku 1645 byla Švédy zcela zničena. Na severní straně náměstí stojí radnice - jednopatrový dům s mansardovou střechou. Na jedné z jejích opravených fasád je umístěna busta vlasteneckého spisovatele Františka Jaromíra Rubeše (1814 - 1853), který zde působil v 50. letech minulého století. Při východní frontě náměstí je umístěn jednopatrový zámek, upravený v roce 1734, opatřený rovněž mansardovou střechou. Za budovou se táhne v mírně stoupajícím terénu volně řešený park ( 3,1 ha ) s četnýmui staršími drěvinami.

Za zmínku stojí zajímavá forma buku lesního s některými větvemi položenými až k zemi, kde zakořenily. Před zámkem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. V Načeradci je zachováno několik měš»anských domů, např dům čp. 122 ( za kostelem v severním rohu náměstí ).

Cenný původně románský kostel sv. Petra a Pavla s věží, pochází z doby kolem poloviny 12. století. V roce 1278 byl upraven jako tvrz, hradby však byly roku 1836 ( až za zvonici ) zbořeny. Kostel byl postupně přestavován a rozšiřován. Zařízení je barokní. Proti kostelní věži stojí široká budova - pozdně gotická zvonice z počátku 16. století. Dříve sloužila jako městké skladiště soli. Farní budova je barokní z roku 1740.
Přes Načeradec probíhá od Ratibořických hor k Pravonínu tvz. Načeradský sráz, morfologický stupeň, který je některými autory považován za okraj Českomoravské vysočiny.
V roce 1902 se zde narodil novinář Vojtěch Dolejš ( zemřel v roce 1972 )


PAMÁTKY

  • Kostel sv. Petra a Pavla

Románská část kostela sv. Petra a Pavla je asi z roku 1120 a první písemná zpráva o chrámu se nachází v kronice kláštera Šelivského ze dne 19.února 1184, kdy byla v kostele v Načeradci vystavena rakev opata Šelivského-Gotšalka. Vedle kostela stojí jako pozůstatek opevnění kostela stará bašta z roku 1278, která je promněněná ve zvonici. Na této baště visí krásný zvon z roku 1512 vážící 15 q.

V Načeradci je jedna z nejvzácnějších českých pamětihodností, takzvaný Načeradský misál. Je na pergameně, folio ozdobně psaný a pochází ze 13. století.
 

  • Načeradský misál

V Načeradci je jedna z nejvzácnějších českých pamětihodností, takzvaný Načeradský misál. Je na pergamenové fólii ozdobně psaný a pochází ze 13. století.
 

  • Načeradská kruchta

V kostele je románská kruchta, varhany z roku 1660 dále pak křtitelnice výtečné kovářské dílo z roku 1585, původní mramorová tumba, na které je vystaven oltář, obraz sv. Kateřiny na tvrdém prkně malovaný asi z roku 1360.
 

  • Barokní zámek

Barokní zámek byl postaven roku 1734 a radnice 1738. V této době bylo přistavěno i třináct kapliček Křížové cesty a socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí u zámku.

KONTAKT


 

FOTOGALERIE: