Neustupov

Obec vás jistě překvapí překrásným a upraveným náměstím s několika řadami vzrostlých lip. Přímo na náměstí můžete obdivovat románskou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie a zámecký areál s parkem, na místním hřbitově pak hrobku rodu Aichelburgů a nedaleký židovský hřbitov.

Neustupov má opravdu dávnou historii, původní osada se totiž poprvé písemně připomíná v letech 1279 až 1288. První známá jména neustupovských vladyků jsou Vilím a Petr. Je ale možné, že Neustupov svým jménem prozrazuje zakladatele Neustupa. V roce 1520 najdeme ve starých listinách poprvé záznam o tvrzi, což však neznamená, že v tomto roce byla vystavena.

Tajemství Kašpara Kaplíře
Koncem 16. století připadl Neustupov Evě Kaplířové, provdané za rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Eva Kaplířová se projevila jako zdatná obchodnice a dobrá hospodářka, k Neustupovu, který si zvolila za své sídlo, přikoupila panství Miličín a Votice. V Neustupově nechala pro své pohodlí vystavět zámek. Eva Kaplířová zemřela v březnu roku 1618, její manžel ji následoval v červnu 1621.

Osud stařičkého rytíře a člena stavovského direktoria zřejmě netřeba připomínat – v šestaosmdesáti letech mu byla na Staroměstském náměstí v Praze sťata hlava. Ta byla umístěna pro výstrahu na Staroměstskou mosteckou věž, tělo bylo pochováno v neustupovském kostele. Když byla v roce 1921 hrobka otevřena, tělo Kašpara Kaplíře v ní neleželo a dodnes je záhadou, kde starý rytíř odpočívá. V Neustupově po něm dodnes zbyla památná Kaplířova lípa. Jde prý o strom, pod nímž se Kašpar Kaplíř v roce 1621 loučil se svými poddanými. Majetek Kaplířů byl zkonfiskován.

V roce 1666 povýšil císař Leopold I. Neustupov na město, udělil mu městský znak a povolil konání výročních trhů. Koncem sedmnáctého a v osmnáctém století se majitelé panství střídali. Do historie, ale i srdcí obyvatel, se zapsal až hrabě Artuš Aichelburg, který Neustupov získal v roce 1919. Tento mecenáš založil v Neustupově Sokol, jehož se stal prvním starostou, osobně psal obecní i hasičskou kroniku a také nechal značným nákladem opravit románskou věž neustupovského kostela. Nechal postavit dřevěnou rozhlednu na Mezivratech, vyznačit lesní stezky a na zámku vybudoval knihovnu, obsahující šest tisíc svazků.

Zámek, kostel a kaplička
Současná podoba zámku pochází až z 19. století. V 17. století byl zpustlý a polorozbořený a po dlouhou dobu nenesl užitku. Teprve roku 1824 jej přestavěli a vařilo se v něm pivo až do roku 1916, potom pivovar zanikl. Před zámkem stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně románská stavba má základy zřejmě z 11. století. Během let byl několikrát přestavován a roku 1690 k němu byla přistavěna mariánská kaple a sakristie. Před kostelem stojí kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1896.

Židovský hřbitov
V Neustupově žila kdysi četná židovská komunita. Měla svého rabína i synagogu, vystavěnou v roce 1838 a zbořenou o necelých osmdesát let později. Severozápadně od městečka najdete na hřbitově tiše spát příslušníky židovských neustupovských rodů.

KONTAKT

 

 


Další zajímavosti v okolí: MiličínRatměřiceVotice.