Šelmberk a Mladá Vožice

Hrad Šelmberk byl vystavěn ve 14. století na skalnatém ortorulovém ostrohu nad řekou Blanicí severovýchodně od Mladé Vožice. Ortorula logicky posloužila jako výtečný materiál na stavbu hradních objektů. Z hradu se do dnešních dnů, kromě zbytků několika zdí, zachovala pouze kamenná věž, nabízející pěkné výhledy do blanické brázdy. Zdejší blanická ortorula není tak výrazně páskovaná jako na Velkém Blaníku. Na některých místech však můžeme pozorovat zajímavé ukázky detailního provrásnění horniny, spojeného s deformací v průběhu variských horotvorných procesů.

Severozápadně od zříceniny lze v údolí Blanice u naučné stezky „Kolem hradu Šelmberk“, najít skalky a bloky nazelenalého eklogitu, místy s hojnými malými granáty. Jedná se o horninu vzniklou přeměnou bazaltů v hloubkách desítek kilometrů pod zemským povrchem, v průběhu podsouvání jedné litosférické desky pod druhou. Na protějším břehu Blanice vystupují hadce neboli serpentinity - horniny vznikající metamorfózou hlubinných peridotitů v podmínkách extrémních tlaků a teplot, jaké panují v zemském plášti v hloubkách desítek, možná stovek kilometrů pod zemským povrchem. Horotvornými procesy a pozdější erozí se tito poslové z jiných světů ocitly na denním světle.  

Dominantou obce je kopec s do dáli svítící kaplí Nanebevzetí Panny Marie na vrcholu. Výrazný vrch je tvořen odolným migmatitem, jehož výchozy si lze prohlédnout ve svazích i na vršku kolem kaple. Migmatity (z řeckého migma = směs) jsou přeměněné horniny tvořené dvěma složkami - žulovou a rulovou. Vznikají často při okrajích granitových intruzí nebo v zónách nejvyššího stupně metamorfózy, kde již začíná částečné tavení hornin. Do rulového základu se v podobě jakýchsi nástřiků dostává materiál žulový. Proto má migmatit páskovaný vzhled. 

Na strategickém vrcholu kopce stál původně královský hrad, který roku 1425 zcela zničili husité. Na jeho místě byla v polovině 17. století postavena dnešní kaple. Kamenné ostění vstupních dveří kaple je z tmavé žuly, ve které můžeme pozorovat podlouhlé tmavé uzavřeniny (xenolity) horniny tvořené převážně amfibolem.

 

Mapa:

 

Fotografie:

Výchozy blanické ortoruly tvořící základy hradu Šelmberk u Mladé Vožice.

 

Z publikace Jaroslav Kadlec: Blanická brázda, 2017. Tato publikace a tyto webové stránky vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.