Velký Blaník49°38'31.262'' N  14°52'22.080''E


Velký Blaník je centrem Chráněné krajinné oblasti Blaník. Přes vrchol Blaníku vede schůdná cesta, značená turistická trasa a Naučná stezka S rytířem na Blaník, jejíž součástí je geologická expozice. Z obou stran je na úpatí Blaníku kapacitní parkoviště. Na vrcholu Blaníku se nachází rozhledna.

Ve vrcholových partiích Velkého Blaníku a Holého vrchu vystupují četné skalky a suťová pole ortoruly s turmalínem, tzv. blanické ortoruly. Odtud pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla. Zajímavostí jsou přírodní skalní hrnce zvané „čertovy mísy“,  které najdeme např. sev. pod vrcholem. Vznikly vyvětráním méně odolné uzavřeniny nebo postupným působením mrazu.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Farní muzeum Kondracrománský kostel v KondraciMuzeum včelařství Podblanicka a Muzeum a infocentrum v Louňovicích pod BlaníkemFarmapark v Ostrově.


Foto: Blanická skála
Okres(y)  Benešov
Katastrální území  Louňovice pod Blaníkem
Mapové listy  2311, 23112
Lokalizace  okolí kóty 635 V. Blaník, SV od Louňovic pod Blaníkem
GPS  N49°38.521' E14°52.368'
Charakteristika objektu  zalesněná vrcholová část V. Blaníku se skalními výchozy na Z straně
Přístup k lokalitě  schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Oblast  české moldanubikum
Regionální členění  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie  proterozoikum až paleozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická, supergenní, glacigenní
Hornina  blanická ortorula, pegmatit
Geologický význam  regionálně-geologický význam (mapování), krajinářský, historický
Stupeň ochrany  přírodní rezervace
Střety zájmů  bez střetů
Stav lokality  dobrý