Votice - Vápencový lom49°38'24.320'' N  14°38'58.229''E


Bývalý lom je přístupný od nájezdu z Votic na silnici E55, směr Praha. Čočky krystalických vápenců pestré skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, tetraedrit). Na povrchu vápenců lze místy pozorovat projevy krasovění v podobě špatně vyvinutých škrapů. Je málo pravděpodobné, že by uvnitř vápencových čoček vznikly krasové dutiny. Vápenec byl v minulosti těžen za účelem pálení vápna pro stavební účely.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Votice – vyhlídková kostelní věž, Boží hrob, infocentrum, muzeum, klášter, záchranná stanice pro zvířata; Miličín – Český levJankov – památník bitvy u Jankova.
Kraj  Středočeský kraj
Okres(y)  Benešov
GPS souřadnice  49°38'24.32", 14°38'58.23"
Mapové listy  22-22
Lokalizace  V okraj Votic
Charakteristika objektu  opuštěný lom
Přístup k lokalitě  od dvora Javor (přes město Votice kolem stadionu podjezdem pod silnicí E 55)
Oblast  české moldanubikum
Regionální členění  pestrá skupina moldanubika
Stratigrafie  svrchní proterozoikum až paleozoikum
Původ geologických jevů (geneze)  sedimentární, metamorfní
Hornina  krystalický vápenec
Geologický význam  regionálně-geologický význam (mapování)
Stav lokality  lom je zarostlý vegetací


Články:

Pešout P. 1998 : Květena vápenců u Votic.